StreetCoin AB integritets policy.

Personuppgiftslagen PUL – SVERIGE och EU gällande direktiv startdatum 2018-01-01 version 2.1

Denna Personuppgiftspolicy gäller alla StreetCoin AB’s alla webbplatser, online-program, mobilapplikationer s.k. mobil appar som hänvisar till eller länkas till våra tjänster. Denna personuppgiftspolicy gäller oavsett om du använder en dator, mobiltelefon, pekplatta eller uppkopplad TV för att få tillgång till våra tjänster.

Information som StreetCoin AB samlar in avser all information som är tillgänglig Streetcoin AB om personer som använder tjänster som StreetCoin AB erbjuder.

 • information som du själv ger oss för att StreetCoin AB skall kunna registrera dig som användare och kunna leverera tjänsterna enligt gällande användarvillkor.
 • information som vi samlar in genom din användning av våra tjänster
 • information vi får från tredje part.
 • vi kan dessutom be om ditt samtycke till att vi samlar in information som inte beskrivs i personuppgiftspolicy.

Hur vi använder och delar information:

 • tillhandahålla begärda tjänster;
 • förstå hur du använder våra tjänster så att vi kan förbättra din upplevelse;
 • tillhandahålla anpassat innehåll och personlig information
 • annat med ditt samtycke.

Vi kan dela din information med:

 • dotterbolag — StreetCoin AB’s bolagsfamilj
 • affärspartners — betrodda företag, medlemsföretag som kan ge dig information om produkter och tjänster som kan intressera dig
 • tjänsteleverantörer — företag som tillhandahåller tjänster för eller på uppdrag av StreetCoin AB
 • rättsväsendet — när vi är skyldiga att göra det eller för att skydda StreetCoin AB och dess användare.
 • Vi ger ut statistik och liknande information till juridisk person som är medlem och ingått avtal om att använda StreetCoin AB’s tjänster. Statistiken baseras endast på de användare som är medlemmar hos respektive juridisk person/handlare. Den information som kan samlas består av medlemmars användning, transaktioner, regioner m.m. Den information som INTE lämnas ut är personuppgifter som kan identifiera en fysisk person/du som kund och medlem.

Definitioner

Behandling (av personuppgifter)

Varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas i fråga om personuppgifter, vare sig det sker på automatisk väg eller inte, t.ex. insamling, registrering, organisering, lagring, bearbetning eller ändring, återvinning, inhämtande, användning, utlämnande genom översändande, spridning eller annat tillhandahållande av uppgifter, sammanställning eller samkörning, blockering, utplåning eller förstöring.

Blockering (av personuppgifter)

En åtgärd som vidtas för att personuppgifterna skall vara förknippade med information om att de är spärrade och om anledningen till spärren och för att personuppgifterna inte skall lämnas ut till tredje man annat än med stöd av 2 kap. tryckfrihetsförordningen.

Mottagare

Den till vilken personuppgifter lämnas ut. När personuppgifter lämnas ut för att en myndighet skall kunna utföra sådan tillsyn, kontroll eller revision som den är skyldig att sköta, anses dock inte myndigheten som mottagare.

Personuppgifter

All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Samtycke

Varje slag av frivillig, särskild och otvetydig viljeyttring genom vilken den registrerade, efter att ha fått information, godtar behandling av personuppgifter som rör honom eller henne.

OBS! Viktigt

Det är även viktigt att du besöker vår integritets policy ofta för att ta del av uppdateringar. Om vi uppdaterar personuppgiftspolicyn kommer vi att informera dig om förändringar vi anser vara viktiga genom meddelanden via våra relevanta tjänster. Genom att besöka eller använda våra tjänster efter att vi har publicerat ett sådant meddelande, samtycker du till de nya rutiner som framgår av uppdateringen. Den mest aktuella versionen av vår integritetspolicy kommer alltid att finnas åtkomlig via web-länkar i våra tjänster. Du kan kontrollera ”startdatum och version” som anges längst upp för att se när personuppgiftspolicyn senast uppdaterades.

Du söker kontakt med personuppgiftsansvarig hos StreetCoin AB genom att skicka e-post till info@streetcoin.se där ämnesraden skall innehålla ordet ”integritet”. Ditt namn och telefonnummer skall finnas med i din epost till bolaget för att StreetCoin AB så snart tillfälle ges skall kunna besvara dina frågor.

För ytterligare information om vad som gäller lagen om integritet gå till Sveriges Riksdags informationssidor, följ följande länk: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/personuppgiftslag-1998204_sfs-1998-204

Den här sidan använder kakor (cookies) eftersom den tillåter dig att logga in på ett konto. Sidan använder också kakor för att följa upp och förbättra webbplatsens innehåll och tjänster. Genom att använda denna webbplats accepterar du att kakor används. Om du inte accepterar användning av kakor, kan du begränsa lagring av dem i din webbläsare, men det kan resultera i att funktioner på webbsidan slutar att fungera.